Szukaj

Witamy serdecznie w sklepie NANIBY !

Magdalena, 19 marzec 2019
Witamy serdecznie w sklepie NANIBY !

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo wspaniałych produktów do aranżacji wnętrz, dzięki którym stworzycie estetyczny, funkcjonalny pokój dziecka, przytulny salon, wyjątkową kuchnię i łazienkę. Oprócz artykułów czysto dekoracyjnych proponujemy też użytkowe np zestawy na wyprawkę niemowlęcą, kosze do przechowywania, lustra, półeczki, zabawki, akcesoria pielęgnacyjne, torebki...

HANDMADE
Każdy przedmiot który tu znajdziecie jest wyjątkowy i za każdym stoi jakiś człowiek. Małe firmy, indywidualni artyści, całe rodziny, postaci które wierzą w coś więcej niż tylko konsumpcyjny styl życia.
Nabywając daną rzecz, kupujesz także historię człowieka, który ją stworzył. Jego pasję, zaangażowanie, pomysł, energię i czas którą zaklął w swoim projekcie. Takie przedmioty mają duszę, wysoką jakość i trwałość, czego nie można powiedzieć o większości tych, które masowo produkują maszyny. Takie przedmioty nadają charakter wnętrzu i czasem wystarczy małe ich przearanżowanie by nadać przestrzeni całkiem nowy wygląd, który wpływa na samopoczucie domowników.

EKOLOGIA
Cenimy ekologiczne idee, świadome wybory i zrównoważony rozwój. Uważamy że to jedyna słuszna droga by w pełni żyć, cieszyć się życiem, i aby zadbać o szczęśliwą przyszłość następnych pokoleń. Małymi kroczkami, wspólnymi siłami, razem możemy dużo.
Mówimy STOP sztucznym materiałom które zaśmiecają nasz świat, STOP wyzyskowi i niezdrowej konkurencji. Produkty które tu znajdziecie są tworzone z naturalnych materiałów powstałych w ekologicznych warunkach, mają odpowiednie certyfikaty. Kupując od indywidualnych artystów, małych lokalnych firm jednocześnie możesz wspierać czyjś rozwój, dajesz możliwości na godne życie np w miejscach gdzie ciężko jest żyć...dobro rodzi dobro....

MINIMALIZM
Jest tyle piękna na tym świecie że ciężko wybrać, ciężko zadecydować, ale staramy się nie wpadać w obłęd :) Kolorów, tonacji, kształtów, klimatów.... szukamy raczej prostoty bo w niej jest siła, równowaga, energia i ponadczasowość. Prostota mobilizuje wyobraźnię, zabawki które wybieramy stwarzają nieskończone możliwości kreatywnej zabawy, są też trwałe i mogą zostać przekazane dalej gdy dziecko już z nich wyrośnie. Prostota we wnętrzu wprowadza harmonię, wycisza i uspokaja zmysły, miło się wraca do takiego domu ze świata przesyconego natłokiem bodźców i kolorów.

Zapraszamy , zaglądajcie :)

We have prepared for you a lot of great products for interior design, thanks to which you will create an aesthetic, functional children's room, a cozy living room, an exceptional kitchen and a bathroom. In addition to purely decorative articles, we also propose, for example, baby kits, storage baskets, mirrors, shelves, toys, care accessories, handbags ...

HANDMADE
Every object you find here is unique and there is a man behind each one. Small companies, individual artists, whole families, people who believe in something more than just a consumer lifestyle.
By purchasing a given item, you also buy the story of the man who created it. His passion, commitment, idea, energy and time he cursed in his project. Such objects have a soul, high quality and durability, which can not be said about the majority of those that mass produce machines. Such objects give character to the interior and sometimes a small re-arrangement is enough to give the space a completely new look that affects the well-being of the household.

ECOLOGY
We value ecological ideas, conscious choices and sustainable development. We believe that this is the only right way to live fully, enjoy life, and to ensure the future of future generations. Small steps, joint forces, together we can a lot.
We say STOP artificial materials that clutter our world, STOP exploitation and unhealthy competition. The products that you find here are created from natural materials created in ecological conditions, have the appropriate certificates. Buying from individual artists, small local companies at the same time, you can support someone's development, you give opportunities for a dignified life, eg in places where it is hard to live ... good generates goodness ....

MINIMALISM
There is so much beauty in this world that it's hard to choose, it's hard to decide, but we try not to fall into madness :) Colors, tones, shapes, climates .... we're looking for simplicity because it's strength, balance, energy and timelessness. Simplicity mobilizes the imagination, the toys we choose create endless possibilities of creative play, they are also durable and can be passed on when the child grows out of them. Simplicity in the interior introduces harmony, calms down and calms the senses, it is nice to come back to such a home from a world saturated with a flood of stimuli and colors.

We invite you, stay tuned :)
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów