Szukaj

CINK

Magdalena, 13 wrzesień 2019
CINK


Bambusowe naczynia Cink znalazłam przypadkiem szukając trwałych, ekologicznych i estetycznych naczyń dla moich dzieciaków. Jak ujrzałam te kolory przepadłam :)


Marka Cink została założona przez Elenę z potrzeby stworzenia prostej, stylowej zastawy stołowej dla maluchów, w  delikatnych kolorach i bez dziecięcych nadruków która będzie pasować też do dorosłego domu. Nie było nic takiego w tamtej chwili na rynku więc pomysł wydawał się świetny.
Projektantka zainspirowana kształtami i kolorami miejsc bliskich jej sercu - równin Österlen na południu Szwecji, stworzyła pierwsze dziecięce bambusowe naczynia z nadzieją poszerzenia w przyszłości asortymentu.
Nazwa Cink jest wersją francuskiego słowa „cinq” (pięć) i oznacza 5 kolorów które pojawiają się w każdej kolekcji: Ocean, Rye, Beet, Fog, Brick.

"Österlen, południe Szwecji w zimny październikowy dzień.
Małe, zakurzone wiejskie drogi łączące stalowoszary ocean z szerokimi polami żyta gotowymi do zbioru.
Ciężarówki załadowane burakami i uprawami różnych rodzajów.
A gdy nad krajobrazem zapada mgła, wracamy do małej ceglanej chaty i przytulamy się do sofy przed kominkiem z kieliszkiem wina w dłoni..."

Bambusowe naczynia CINK dzięki palecie 5 kolorów neutralnych pod względem płci, doskonale wspasowują się w każdy nowoczesny, dom i są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych w rodzinie.


Naczynia te wykonane są z ekologicznego bambusa, z odpadów powstałych przy produkcji bambusowych pałeczek do krojenia. Bambus ten jest zmieszany ze skrobią kukurydzianą wolną od GMO i 100% spoiwem melaminowym spożywczym. Są barwione pigmentami wodnymi, odpornymi na żywność i w przeciwieństwie do tradycyjnych produktów melaminowych powierzchnia naczyń CINK nie jest powlekana żadną powłoką. Zostały przetestowane i są bezpieczne dla żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004, a także dla amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
Opakowania wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu.
Naczynia powstają w warunkach sprawiedliwego handlu w małej fabryce w Chinach z którą producentka ma stały kontakt.
W swoim prywatnym życiu także stara się żyć w zgodzie z założonym celem: firma ma funkcjonować wokół rodziny, a nie na odwrót, nie być celem sama w sobie lecz drogą, dodatkiem który pozwoli zapewnić szczęśliwe rodzinne życie. Życie rodzinne jest priorytetem.

Naczynia Cink są idealne dla malucha lub starszych dzieci, na weekendowe pikniki lub przytulanie się na kanapie z filiżanką herbaty i przekąskami...do zabawy też się czasem przydadzą :)
Wszystkie dostępne wzory i zestawy do kupienia w naszym sklepie CINK

Zdjęcia via: cinkshop , naniby

...

I found bamboo Cink dishes by accident looking for durable, ecological and aesthetic dishes for my kids. When I saw these colors I lost :)
The Cink brand was founded by Elena from the need to create a simple, stylish tableware for toddlers, in simple shapes, soft colors and without child prints that also suits an adult home. There was nothing like that on the market at the time, so the idea seemed great.
The designer inspired by the shapes and colors of places close to her heart - the Österlen plains in southern Sweden, created the first children's tableware in the hope of expanding the range in the future.
The name Cink is a version of the French word "cinq" (five) and means 5 colors that appear in each collection: Ocean, Rye, Beet, Fog, Brick.

"Österlen, South of Sweden on a crispy cold october day. 
Small, dusty country roads connecting the steel gray ocean with the wide rye fields ready to be harvested.
Trucks loaded with beets and crops off all different kinds.
As the fog rolls in over the landscape we return to the small brick cottage and snuggle up in the sofa in front of the open fire with a glass of wine in our hand ".


CINK is stylish and environmentally friendly tableware for your child, toddler or child. Thanks to the palette of 5 colors neutral in terms of gender, they perfectly fit into any modern home and are suitable for all ages in the family.
These dishes are made of ecological bamboo, from waste generated in the production of bamboo chopsticks. This bamboo is mixed with non-GMO corn starch and 100% food melamine binder. They are colored only with water-resistant pigments, food-resistant, and unlike traditional melamine products, the surface of CINK dishes is not coated with any coating. They have been tested and are safe for food in accordance with Regulation (EC) No 1935/2004 as well as for the US Food and Drug Administration (FDA)
The packaging is made of recycled materials.
The dishes are made under conditions of fair trade in a small factory in China with which the manufacturer is in constant contact.
In his private life, he also tries to live in accordance with the assumed goal: the company is to function around the family, and not the other way round, not to be an end in itself but a way, an add-on that will ensure a happy family life. Family life is a priority.
Cink dinnerweare is perfect for toddler or older children, for weekend picnics or cuddling on the sofa with a cup of tea and snacks ... they can also be useful for fun :)
All available designs and kits to buy in our cink
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów